ภาพกิจกรรม


วันที่ 24 ธันวาคม 2564 กิจกรรมวันคริสต์มาส ประจำปี 2564 : December 24, 2021, Christmas 2021
รูปภาพเพิ่มเติม : https://drive.google.com/drive/folders/1zvvdGOq9hfmnYYIhq-uP4_Cotg-0ghvh
24 ธันวาคม 2564 (15:31 น.)   เข้าชม 221
Open House 2019
Open House 14 February 2019 " เหลียวหลังแลหน้า เปิดโลกการศึกษา บุญวัฒนาก้าวสู่สากล " ณ โรงเรียนบุญวัฒนา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครราชสีมา
29 ตุลาคม 2564 (14:33 น.)   เข้าชม 179
กิจกรรมแข่งขันทักษะภาษาอังกฤษ ประจำปี 2563
ชมภาพเพิ่มเติมได้ที่ https://photos.google.com/ 
29 ตุลาคม 2564 (14:00 น.)   เข้าชม 168
กิจกรรมการสอบวัดทักษะภาษาอังกฤษตามกรอบมาตรฐานสากลเทียบเคียงผล CEFR
กิจกรรมการสอบวัดทักษะภาษาอังกฤษตามกรอบมาตรฐานสากลเทียบเคียงผล CEFR(The Common European Framework of Reference for Language)สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 31 วันที่ 20 - 21 กรกฎาคม 2563 โดยโรงเรียนบุญวัฒนาเป็นสนามสอบในการจัดกิจกรรมวัดความสามารถทางภาษาของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4 โรงเรียนในสังกัด 9 โรงเรียน จำนวน 800 คน
15 มีนาคม 2564 (10:18 น.)   เข้าชม 264
กิจกรรม Open House
 กิจกรรม Open House14 February 2019
07 มีนาคม 2562 (15:04 น.)   เข้าชม 454