เรื่อง : กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศขอเรียนเชิญครูและบุคลากรตลอดจนนักเรียนทุกท่านเข้าร่วมกิจกรรมวันตรุษจีน2022 ตามวันและเวลาดังกล่าว

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศขอเรียนเชิญครูและบุคลากรตลอดจนนักเรียนทุกท่านเข้าร่วมกิจกรรมวันตรุษจีน2022 ตามวันและเวลาดังกล่าว 01 กุมภาพันธ์ 2565 (15:31 น.)   เข้าชม 100