เรื่อง : วันที่ 23 ธันวาคม 2564 นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/1-3 ม.2 และ ม.3 ร่วมกันตกแต่งเวทีและบริเวณโดยรอบโดม เนื่องในงานวันคริสต์มาส : December 23, 2021 The students in Mathayom 5/1-3, M.2 and M.3 decorate the stage and the area around the dome.

วันที่ 23 ธันวาคม 2564 นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/1-3 ม.2 และ ม.3 ร่วมกันตกแต่งเวทีและบริเวณโดยรอบโดม เนื่องในงานวันคริสต์มาส : December 23, 2021 The students in Mathayom 5/1-3, M.2 and M.3 decorate the stage and the area around the dome. 23 ธันวาคม 2564 (21:31 น.)   เข้าชม 171

รูปภาพเพิ่มเติม : https://bit.ly/3EAFAFj